Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


tools:reporting

Αποστολή αναφοράς

Από το μενού ΕργαλείαΑποστολή αναφοράς…, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να στείλει μία αναφορά στην ΕΟΜ, όπου μπορεί να καταγράψει προτάσεις, προβλήματα κ.α.

Δίνοντας την εντολή αυτή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο συμπληρώνονται τα στοιχεία του χειριστή (με βάση αυτά που έχει δώσει στις προτιμήσεις).

Ο χειριστής στη συνέχεια πρέπει να καταγράψει την αναφορά του στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου και να πατήσει το πλήκτρο Αποστολή για να τη στείλει στην ΕΟΜ.

tools/reporting.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/02/13 17:47 από 127.0.0.1